Energie Markt Specialist
Sociale Media
Contact informatie
Adres

Postbus 1500

5200 BN ´s-Hertogenbosch

E-mail

klantenservice@energiemarktspecialist.nl

WhatsApp
06-2662 0000

Disclaimer

EnergieMarktSpecialist.nl -internetsite

We stellen het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze informatie en onze internetsite bezoekt. De informatie op deze site wordt permanent zo accuraat mogelijk weergegeven. Alle informatie op deze site is te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van EnergieMarktSpecialist.nl uitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Online vergelijking:

Het aanbod van de volgende energieleveranciers worden met elkaar vergeleken: oa. Budget Energie, DELTA, De Groene Stroomfabriek, ENGIE, Eneco, Greenchoice, Nederlandse Energie Maatschappij, Sepa green. De pakketten hebben de door u gekozen specificaties. Het is mogelijk dat de pakketten op andere punten van elkaar verschillen. Daarop worden ze niet vergeleken. Wanneer u een contract afsluit ontvangt EMS een eenmalig een vergoeding van de betreffende leverancier. Deze vergoeding heeft geen invloed op het resultaat van de vergelijking! De vergelijking is indicatief. Prijzen (incl. btw) en/of andere specificaties kunnen afwijken. Aan deze of enig andere onjuistheid kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u onjuistheden tegenkomen dan kunt u dit melden bij EnergieMarktSpecialist.nl. De prijzen op de website van de energieaanbieder zijn te allen tijde leidend. Om een goede schatting van de energiekosten te maken hebben wij de volgende aannames gedaan:

Voor de meest nauwkeurige berekening vult u dan ook best alle gegevens zou precies mogelijk in. Eventueel heeft EMS een tool beschikbaar om uw eigen verbruik in bij te houden en beter te vergelijken met de gegevens van het Nibud.

Voor statistische doeleinden worden acties opgeslagen. Dit gebeurt volledig anoniem en die data kan en mag gedeeld worden met derden.

De duurzaamheidscore (percentage groene of grijze energie) is gebaseerd op onafhankelijke informatie van de World Information Service on Energy (wisenederland.nl) en de verschillende stroometiketten van de energieleveranciers.

Online tools (doorrekeningen) en diensten

Energie Markt Specialist streeft ernaar om de online tools en diensten die aangeboden worden zo goed mogelijk uit te voeren. Nochtans wijst EMS elke aansprakelijkheid af voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Wanneer online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en een persoonlijk wachtwoord (toegekend worden aan de rechtmatige gebruiker) wijst EnergieMarktSpecialst.nl elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden door de gebruiker.

De sociaal-juridische wetgeving is voortdurend in beweging. Ondanks het feit dat wij ernaar streven om de aangeboden informatie en diensten volledig up-to-date te houden, wijzen wij elke verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Simulaties die gemaakt worden door, via of met behulp van deze website (bijv. beschikbaar gestelde Excel doorrekeningen) worden verondersteld te zijn meegedeeld onder voorbehoud. De resultaten dienen als “richtinggevend” beschouwd te worden en zijn niet verbindend.

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten en tools, verklaard u zicht akkoord me onze algemene voorwaarden en bent u bekend met deze disclaimer.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan EnergieMarktSpecialist.

De informatie op deze internetsite mag, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van EnergieMarktSpecialist.

Virussen en veiligheid

EnergieMarktSpecialist.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, wormen en andere ongewenste software. Evenwel kunnen we de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Uw vragen, suggesties en commentaar

EnergieMarktSpecialist wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door EnergieMarktSpecialist.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Energie Markt Informatie behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door EnergieMarktSpecialist.nl verzonden e-mail

Door EnergieMarktSpecialist.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. EnergieMarktSpecialist.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vergelijk energietarieven, stap over met extra korting en bespaar!